Zahra Ali

ZAHRA ALİ uzun yıllar boyunca ırkçılık karşıtı, Müslüman ve feminist hareketlere dahil oldu. EHESS (l’École des hautes études en sciences sociales) IFPO’da (Institut français du Proche-Orient) sosyoloji dalında doktora yaptı. Tür çalışmalarında, özellikle “Cinsiyet ve İslâm” ve “Cinsiyet ve Ortadoğu” konularında uzmanlaştı. Araştırmaları, Batı’da ve Müslüman dünyada Müslüman feminist hareketin çıkışı ve Arap dünyasındaki, özellikle Irak’taki kadın hareketleri üzerinde yoğunlaştı. L’EHESS’te Nilüfer Göle’nin danışmanlığını yaptığı sosyoloji yüksek lisans tezi, Fransa’da Müslüman feminist bilincinin ortaya çıkışıyla ilgiliydi. Günümüzde tez araştırmaları, 2003 sonrası Irak’ta kadın hareketleri, Iraklı kadınların tarihi ve daha genel olarak günümüz Irak’ın cinsiyet, ulus ve din meseleleriyle ilgilidir.