Wendy M. K. Shaw

Wendy M. K. Shaw (1970, Los Angeles) Scripps College'dan mezun olduktan sonra 1999'da California Üniversitesi'nde (UCLA) sanat tarihi bölümünde doktorasını tamamladı. Ohio Üniversitesi'nde Yakındoğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde yardımcı doçent olarak dersler verdi. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisidir ve Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı'nda dersler vermektedir. Ars Orientalis ve Third Text gibi dergilerde makaleleri yayınlanan Wendy Shaw'un, çeşitli derlemelerde arkeoloji ve müzecilik konusunda yazıları yer almaktadır.