W. Montgomery Watt

1909’da İskoçya’da doğdu. Edinburgh, Jena ve Oxford’da eğitim gördü. Edinburg Üniversitesi’nde antik felsefe ve Arapça dersleri verdi. 1964’te profesör olduktan sonra İslâm araştırmalarına ağırlık verdi. İslâm tarihi, Hz. Muhammed’in hayatı ve Avrupa’da İslâm etkisi üzerine eserleri vardır. 2006’da öldü.