Vittorio Urbani

VITTORIO URBANI, Tıp fakültesinden mezundur ve  pediyatristtir. Ayrıca Venedik'te kâr amacı gütmeyen sanat organizasyonu Nuova Icona’nın küratörü, yazarı ve yöneticisidir. 1993’ten beri Nuova Icona’da sergiler düzenlemekte, sanatçılar yönetmekte, kataloglar yayınmalamta, konferanslar ve seminerler düzenlemektedir. 27 yıllık faaliyet süresince, Venedik, İtalya, Türkiye, İngiltere, Belçika, Almanya’da 200'den fazla sergi gerçekleştirmiş veya katkıda bulunmuştur. Nuova Icona aynı zamanda Venedik Bienali’nde Irak, Lübnan, Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Filistin, İskoçya ve İrlanda gibi birçok ülke için bir dizi ulusal pavyonu da yönetmiştir veya bu pavyonlardaki üretime katılmıştır. Birçok kişisel yolculuğun yanı sıra bu program, Nuova Icona’yı Orta Doğu ülkeleriyle diyalog alanında İtalya’daki kültür organizasyonlarının ön saflara taşımaktadır.

VITTORIO URBANI, He has a degree in Medicine and is a practising paediatrician. He is also a curator, writer and director of the non-profit art organization Nuova Icona in Venice. Nuova Icona since 1993 has been curating exhibitions, managing artists, editing catalogues, organising conferences and seminars. In 27 years of activities, it has realised or contributed to, more than 200 exhibitions, in Venice, Italy, Turkey, UK, Belgium, Germany. Nuova Icona has also managed or co-produced a series of national pavilions in the Venice Biennale for several countries including Iraq, Lebanon, Turkey, Bulgaria, Azerbaijan, Palestine, Lebanon, Scotland and Ireland among others. This program, with the addition of many personal journeys, has put Nuova Icona at the forefront of Italian cultural organisations in dialogue with Middle East countries.