Uriel Heyd

URIEL HEYD 1913’te Köln’de doğdu. Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördükten sonra Doğu araştırmalarıyla ilgilenmeye başladı. 1934’te Kudüs’e göç eden Heyd İbrani Üniversitesi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nde eğitimine devam ederek yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1939-1940 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde okudu ve Türkçe öğrendi. 1943-1948 yılları arasında Jewish Agency’nin Ortadoğu siyasi şubesinde çalıştı. 1948’de İsrail Devleti’nin kurulmasıyla diplomatik göreve başladı ve önce Washington Büyükelçiliği’nde birinci sekreterlik, daha sonra Ankara Büyükelçiliği’nde müsteşarlık yaptı. 1951’de diplomatik görevi bırakarak İbrani Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Aynı üniversitenin Asya ve Afrika Tetkikleri Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. 13 Mayıs 1968’de Kudüs’te öldü. Heyd’in başlıcaeserleri şunlardır: Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teachings of Ziya Gökalp (Londra, 1950 [Türk Milliyetçiliğinin Temelleri - Ziya Gökalp’in Hayatı ve Eserleri, İletişim, 2023]), Language Reform in Turkey (Kudüs 1954), Ottoman Documents on Palestine 1552-1615: A Study of the Firman According to the Mühimme Defteri (Oxford, 1960), Revival of Islam in Modern Turkey (Kudüs, 1968), Studies in Old Ottoman Criminal Law (Oxford, 1973).