Umut Şumnu

Başkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversiteleri'nde öğretim görevlisi; Ankara Kamusal Alanda Sanat gösterisinin küratörü; Ankara'da Sivil Mimari Bellek adlı Tübitak projesinde araştırmacı. İç mimarlık ve çevre tasarımı eğitiminin ardından, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde Kollektif Bellekte Bir Mekan: 1912 Galata Köprüsü başlıklı teziyle, yüksek lisans derecesini aldı. Bu çalışma daha sonra Lambert Academic Publishing tarafından kitap olarak basıldı. 2012 yılında, aynı üniversitede, Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Doxa, Siyahi, e-skop, Theory and Event, International Studies in Philosophy gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Akademik çalışmalarının yanında iç mimarlık uygulamaları; sergi ve video performansları var.