Turan Alptekin

Turan Alptekin 1933 yılında doğdu. 1958’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’nü bitirdi. 1954 yılından başlayarak Tanpınar’ın yanında şiirin ve yazışın gizlerini öğrenmeye çalıştı; konuşmalarını dinledi; eserlerinin ve yazılarının yayımlarında yardımcı olma fırsatını buldu. 1975'te bu kitabın bir ilk biçimlenişi olan Bir Kültür, Bir İnsan; Ahmet Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar'ı yayınladı. Çalışmaları arasında, Kompozisyon öğretimi ve Türk edebiyatı üzerine makale ve incelemeleri yanında, Türkoloji alanında, çevirileri de bulunmaktadır.