Tina Miller

Oxford Brookes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisidir. Annelik ve geçiş dönemleri, cinsiyet ve kimliklerin oluşumu, babalık, erkeklik ve üreme sağlığı konularında anlatısal ve nitel araştırma metotlarına dayanan araştırmaları bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nde danışmanlık yapmış, UNICEF ile ortak çalışmalar yürütmüştür.