Thomas Hammarberg

47 üye ülkede insan haklarına saygının ve farkmdalığın artırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'dir. Geçmişte Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri olan Hammarberg, uluslararası yardım örgütü Save the Children'ın İsveç'teki temsilciliğinde ve Uluslararası Olof Palme Merkezi'nde, ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Özel Temsilcisi olarak Kamboçya'da görev yapmıştır. 1977'de, Uluslararası Af Örgütü adına Nobel Barış Ödülü'nü almıştır.