Stephen A. Resnick

University of Massachusetts, Amherst’de emeritus profesördür. Marksizm, sınıf, toplumsal cinsiyet ve emek üzerine Richard D. Wolff’la yürüttükleri çeşitli tartışma ve projelerden ilham alan bazı eserleri şunlardır: Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy (Richard D. Wolff’la birlikte, 1987); Class And Its Others (J.K. Gibson-Graham ve Richard D. Wolff’la birlikte der., 2000); Re/presenting Class: Essays in Postmodern Marxism (J.K. Gibson-Graham ve Richard D. Wolff’la birlikte der., 2001).