Semra Aydınlı

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitede profesör; estetik deneyim, mimarlık ve fenomenoloji, tasarım ve yaratıcılık, tasarım kültürü ve felsefesi alanlarında ders vermekte ve araştırmalarını sürdürmekte. Son yayınları "Enmeshed Experience in Architecture" makalesi, Phenomenology and the Human Positioning in the Cosmos adlı kitapta; "Busehr, Iran" adlı araştırma makalesi, Architecture and Globalisation in the Persian Gulf Region adlı kitap içinde yer alıyor. Ayıca Mimarlıkta Görsel Analiz, Mimarlıkta Estetik Değerler başlıklı kitapları var.