Sema Alpan Atamer

Çevre ve kalkınma alanında görev aldığı projelerde katılımcı planlama yöntemiyle pek çok strateji ve eylem planının hazırlanmasında çalışmış, deneyimli bir “kolaylaştırıcı”, müzakere ve konsensusun inşası konularında eğitimcidir.