Selin M. Bölme

Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1998'de mezun oldu. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Israel Foreign Policy Under Netanyahu (1996-1999)" başlıklı tezi ile yüksek lisansını 2001'de tamamladı. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 2010 yılında bitirdi. 1999-2001 yıllan arasında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli İsrail Hükümeti Araştırma Bursu ile Kudüs İbrani Üniversitesi'nde dil eğitimi aldı. Doktora araştırmaları kapsamında Sasakawa Vakfı Genç Liderler Bursu ile ABD Ulusal Arşivleri'nde çalışmalar yürüttü. 2005 yılından bu yana SETA'da araştırmacı olarak çalışmaktadır.