Salâhaddin Enis

1892 yılında, babasının görevi nedeniyle bulundukları Antalya'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını, babasının görevi gereği Anadolu'nun çeşitli köşelerinde geçiren Salâhaddin Enis, 11 yaşındayken, ilk yazısı Konya'daki Anadolu gazetesinde yayımlandı. 17 yaşındayken yazdığı ilk romanı Neriman da, yazıldıktan üç yıl sonra, Salâhaddin Enis 20 yaşındayken basıldı. Mütareke yıllarında Kaplan adlı dergiyi yayımlamakla yayın dünyasına giren Enis, Şebâb dergisiyle yoluna devam etti. Payitaht adlı günlük gazetenin yazı işleri müdürlüğüne getirildi. Sonraki yıllarda Vakit, Son Saat, Milliyet, Cumhuriyet, Son Telgraf ve Son Posta gazetelerinde çalıştı. Zatürree sonucu 1942 yılında öldü.