Robert J. Allison

Suffolk Üniversitesi Tarih Bölümü'nde profesördür. Yayımlanmış eserleri şunlardır: The Crescent Obscured: The United States and the Muslim World, 1776-1815 (OUP, 1995); Stephen Decatur, American Naval Hero, 1779-1820; A Short History of Boston ve Revolutionary Sites of Greater Boston.