Richard Clogg

Halen Oxford Üniversitesi’ne bağlı St. Antony’s College’da Senior Research Fellow (Uzman Araştırmacı)’dur. Edinburgh ve Londra Üniversitelerinde öğrenim gördü ve öğretim üyeliği yaptı. 1988-1995 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde Modern Balkan Tarihi öğretti. Başlıca eserleri: A Short History of Modern Greece (Cambridge University Press 1979), Politics and the Academy: Arnold Toynbee and the Koraes Chair (Frank Cass 1986), Parties and Elections in Greece (C. Hurst 1987), The Movement for Greek Independence 1770-1821: a Collection of Documents, Anatolica: Studies in the Greek East in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Variorum 1996). Profesör Clogg’un ilgi alanlarından biri, Anadolu’daki Türkçe konuşan ortodoks hristiyanlardan Karamanlılar’dır. Profesör Clogg, Yunan devletinin tarihi yanında 1922’den önce Osmanlı imparatorluğu’ndaki Yunan toplumunu ve Yunan diasporasını içeren kapsamlı bir çağdaş Yunan tarihi üstünde çalışmalarını sürdürmektedir.