Norbert Rehrmann

1951 yılında Kassel'de doğdu. İspanyol dili ve kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve Dresden Teknik Üniversitesi'nde Beşeri Bilimler alanında profesör olan Rehrmann, disiplinlerarası yaklaşımıyla öne çıktı. 2010 yılında ölen Rehrmann'ın İspanya ve Latin Amerika üzerine çok sayıda bilimsel çalışması ve makalesi bulunmaktadır.