Niyazi Akı

Niyazi Akı 1913’te Yugoslavya’da doğdu. 1930’da İstanbul Erkek Öğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. 1940’ta Ankara Üniversitesi DTCF Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1956’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde verdiği Yakup Kadri Karaosmanoğlu başlıklı teziyle doktor ünvanını kazandı. 1961’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde göreve başlayan Akı, 1964’de doçent, 1970’te de profesör oldu. Edebiyat ve tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla tanınan yazarın, Ülkü dergisinde yer alan çeşitli konulardaki yazılarının yanında, Yeni İstanbul ve İstanbul gazetelerinde yayımlanan öyküleri de vardır. Niyazi Akı'nın kitap olarak yayımlanan çalışmaları şunlardır: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; İnsan-Eser-Fikir-Üslup (1960), XIX. Yüzyıl Türk Tiyatrosu (1963), Çağdaş Türk Tiyatrosuna Bakış (1968). Niyazi Akı, 30 Eylül 1992'de Bandırma'da vefat etti.