Nira Yuval-Davis

İsrailli bir diaspora Yahudisidir. Uzun yıllardır Londra’da Greenwich Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Etnisite Çalışmaları master programının koordinatörlüğünü yürüten Yuval-Davis, şu anda East London Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde misafi profesör olarak çalışmaktadır. Internatıonal Sociological Association’ın Irk, Etnisite ve Azınlık İlişkileri Araştırma Komisyonu’nun başkanlığını yürüten Yuval-Davis, Women in Militarized Conflict Zones (Askeri Çatışma Bölgelerinde Kadınlar) ve Londra’daki Women in Black (Siyahlı Kadınlar) gruplarının kurucu üyesidir. Nira Yuval-Davis, kadın, milliyetçilik, ırkçılık, köktendincilik ve vatandaşlık meselelerinin kuramsal ve ampirik boyutları üzerine pekçok çalışma yapmıştır. Floya Anthias ile birlikte yazdığı Racialized Boundaries’in (Routledge, 1992) dışında derleyenleri arasında yer aldığı kitaplar vardır: Woman-Nation-State (Macmillan, 1989); Refusing Holy Orders: Women and Fundamentalism in Britain (Virago, 1992); The Gulf War and the New World Order (Zed Books, 1992); Unsettling Settler Societies (Sage, 1995); Crossfires: Nationalism, Racism and Gender in Europe (Pluto, 1995); Citizenship: Pushing the Boundaries (1997) ve Women, Citizenship and Difference (Zed Books, 1999). Cinsiyet ve Millet, şu ana kadar altı dile çevrilmiştir.