Nilüfer Talu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim görevlisi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde mimarlık lisans eğitimini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde yüksek lisans ve aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü'nde Modern Kültürde Ev Olgusu konulu tezini yazarak doktora eğitimin tamamladı. Ev, evsizlik, yabancılaşma, nostalji, mahremiyet gibi temalar üzerine sanat ve tasarım arakesitinde eleştirel atölye çalışmaları yürüttü. Engin Mahremiyet, Nesne Hastanesi ve Arzu Nesneleri bu atölye çalışmalarından bazıları. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan "Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey" başlıklı makalesinde, Foucaultcu söylem analizi eşliğinde, eylemler, sözler, yazılar ve imgeler gibi farklı metinlerin nasıl bir araya gelerek modern bireye odaklı bir modernlik söylemi oluşturduğunu inceledi.