Neil McWilliam

Neil McWilliam doktora derecesini Oxford Üniversitesi'nden aldı. 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyıl Fransa sanatı üzerine yoğunlaşan yazılarının yanında, sanat eleştirisinin tarihi, milliyetçi ve muhafazakar hareketlerin sanat ile olan ilişkisi gibi konularda yazılmış çokça makalesi çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır. Birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak da dersler veren yazar, halen Duke Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.