Mürüvet Esra Yıldırım

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra TÜBİTAK’ın başarı bursundan faydalanarak Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden lisans derecesini aldı, yine aynı üniversitenin Eleştiri ve Kültür İncelemeleri departmanında yüksek lisansını tamamladı. Bu süreçte çeşitli projelerde asistanlık görevinde bulundu ve Aylin Vartanyan danışmanlığında Augusto Boal’in tiyatro pratiğini merkeze alan çeşitli gönüllülük projelerinde yer aldı.
Otobiyografiye olan merakı sayesinde gerontolojinin kurucularından James Birren tarafından geliştirilen Guided Autobiography (GAB) adlı otobiyografi yazma tekniğiyle tanıştı ve Türkiye’den Birren Center’in verdiği bu eğitimi alan ilk kişi oldu. Bu tekniği Rehberli Otobiyografi (ROB) adıyla Türkçeye kazandırmaya çalışmaktadır. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına devam etmekte, Humanities Insitute adlı bir kuruluşta araştırmacı olarak çalışmakta ve fırsat buldukça National Geographic’in Türkiye’deki lisanslı yayınevi için çocuk kitapları yazmaktadır.

Yeni Bir Hayat Kurmak yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış hâlidir ve 2019 yılında Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından Genç Sosyal Bilimci Ödülü’ne lâyık görülmüştür.