Mürüvet Esra Yıldırım

1987 yılında İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde tarih eğitimi aldı. Yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Eleştiri ve Kültür İncelemeleri departmanında yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans sürecinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Naz Bulamur’un bir araştırma projesinde asistanlık yaptı ve araştırma Cambridge tarafından kitaplaştırıldı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi’nde doktorasına devam ediyor. Yeni Bir Hayat Kurmak yazarın yüksek lisans tezinin kitaplaştırılmış halidir.