Michel Pastoureau

1947’de doğdu. Arşivci, eskiyazı uzmanı ve Yüksek Araştırmalar Uygulama Okulu direktörüdür (Sorbonne, IV. Section). Halen bulunduğu yerde, 1983’ten beri Batı Simgeleri Tarihi Kürsü Başkanlığı görevini yürütmektedir. İlk çalışmaları, “Amblemler ve takdim şekilleri (arma, mühür, madalya, ikona)” konusuna ayrılmıştı. Halihazırdaki araştırmaları bir taraftan bitkiler ve hayvanlar üzerine devam ederken, diğer taraftan insanla renkler arasındaki ilişkilere yönelmiştir. Başlıca eserleri: Yuvarlak Masa Şövalyeleri Zamanında İngiltere ve Fransa’da Günlük Hayat, Paris, Hachette, 1976; Armalar, Turnhout, Brepols, 1976 (Batı Ortaçağında Kaynak Tipleri, 20. clt.); Arma Anlaşması, Paris, Picard, 1979; Mühürler, Turnhout, Brepols, 1981 (Batı Ortaçağında Kaynak Tipleri, 36. clt.); Hermine ve Sinople. Ortaçağ Armacılık Araştırmaları, Paris, Le Léopard d’or, 1982; Yuvarlak Masa Şövalyeleri’nin Arma Dergisi, Paris, Le Léopard d’or, 1983; Fransa Tarihi, 987-1483, Paris, Larousse, 1986, 2 cilt; Şekiller ve Renkler. Ortaçağ Hassasiyeti ve Simgeler Üzerine Araştırma, Paris, Le Léopard d’or, 1986; Domuz. Tarih, Simge ve Domuz Mutfağı, Paris, Sang de La Terre, 1987 (J.Verroust ve R.Burren’in katkılarıyla); Renkler, Şekiller, Simgeler. Antropoloji ve Tarih Araştırmaları, Paris, Le Léopard d’or, 1989; İncil ve Azizler. İkonografi Rehberi, Paris, Flammarion, 1990 (G.Duchet-Suchaux’nun katkılarıyla); Şarlman’ın Satranç Tahtası. Oynanmamak İçin Bir Oyun, Paris, Adam Biro, 1990; Avrupa. Hatıra ve Amblemler, Paris, Epargne, 1990 (J.-C. Schmitt’in katkılarıyla); Satranç Malzemesi, Paris, Ulusal kütüphane, 1990.