Mehmet T. Hastaş

1975 yılında İstanbul'da doğdu. 1994 yılında Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitirdi. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nden, II. Meşrutiyet Döneminde Muhalefet: Ahmet Samim Örneği konulu teziyle yüksek lisans derecesi aldı. Fransızca, İngilizce, İspanyolca biliyor. İstanbul'da yaşıyor.