Maxime Rodinson

19. yüzyılın sonunda Çarlık Rusyası’ndan Fransa’ya kaçan Yahudi ve komünist bir ailenin çocuğu olarak 26 Ocak 1915’te Paris’te doğdu. On iki yaşındayken ailesine destek olabilmek için okulu bırakarak çalışmaya başladı. Boş zamanlarında eğitimine devam eden Rodinson 1932’de Paris’teki École des Langues Orientales Vivantes’a girdi. Burada Arapça, Türkçe ve Amharca dillerini öğrendi. 1937’de Fransız Komünist Partisi’ne katıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Suriye’deki Fransız Enstitüsü’nde ve Lübnan’daki Fransız Tarihî Eserler Dairesi’nde çalıştı. 1944’te Fransa’da kalan ailesinin önceki yıl Auschwitz’te öldüğünü öğrendi. 1947’de Fransa’ya dönerek Paris’teki Bibliothèque Nationale’in İslâmî Eserler Bölümü’nü yönetti. 1955’te Sorbonne École Pratique des Hautes Études’ün başına geçti. 1958’de Kruşçev’in konuşmasından sonra Komünist Parti’den atıldı. 1983’te emekli olana kadar Eski Etiyopya ve Güney Arap Dilleri profesörü olarak görev yaptı. 23 Mayıs 2004’te Marsilya’da vefat etti. İslâm araştırmalarıyla tanınan Rodinson’un başlıca eserleri şunlardır: Mahomet, (1961, [Muhammed, çev. Atilla Tokatlı, Doruk Yayınları, İstanbul, 2013]), Islam et capitalisme (1966, [İslamiyet ve Kapitalizm, çev. Fevzi Lütfi Topaçoğlu, Akyüz Yayınları, İstanbul, 2002]), Marxisme et monde musulman (1972), La Fascination de l’Islam (1980, [Batı’yı Büyüleyen İslâm, çev. Cemil Meriç, İletişim Yayınları, İstanbul, 2022]).