Masami Arai

1953 yılında Tokyo’da doğdu. Tokyo Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Asya Tarihi Bölümü’nü bitirdi. 1979-1981 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde araştırmalarda bulundu. Japonya’da Osaka Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü’nde dokuz yıl öğretim üyeliği yaptı. 1992 yılından bu yana ise Tokai Üniversitesi Batı Asya Araştırmaları Bölümü’nde doçent olarak çalışıyor. Türk milliyetçiliği üzerine araştırmalarının yanı sıra Arai’nin, Avrupa’da Osmanlı-Türk öğrencileriyle ilgili çalışmaları ve yakınçağ Türk tarihine ilişkin çeşitli makaleleri vardır. Arai, Cem Behar’ın Klasik Türk Musikisi Üzerine Denemeler adlı kitabını Japonca’ya çevirerek, Türk Müziğinde Gelenek ve Çağdaşlaşma başlığı altında yayımladı.