Lenn E. Goodman

LENN E. GOODMAN Vanderbilt Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesör olan Lenn E. Goodman, özellikle metafizik ve etik konularında çalışmalar yapmaktadır. İslâm ve Yahudi dünyasının önde gelen isimlerini siyaset felsefesi, kültür, epistemoloji ve ontoloji açısından ele alan birçok makalesi ve kitabı bulunan Goodman, çeşitli felsefe ansiklopedilerinin yayın kurullarında da yer almıştır. Bazı Arap klasiklerini İngilizce'ye çeviren Goodman’ın diğer kitapları: On Justice (Yale University Press, 1991), Avicenna (Routledge, 1992), God of Abraham (Oxford University Press, 1996), Judaism, Human Rights and Human Values (Oxford University Press, 1998), Jewish and Islamic Philosophy: Crosspollinations in the Classic Age (Edinburgh University Press ve Rutgers University Press, 1999), In Defense of Truth: A Pluralistic Approach. (Humanity Press, 2001).