Jean-Christophe Attias

Jean Christophe Attias Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris’de Ortaçağ Yahudi Düşüncesi profesörüdür. Doktora tezi, 15. yüzyılda İstanbul’da yaşamış Yahudi bir İncil müfessiri hakkındaydı (Le Commentaire biblique. Mordekhai Komtino ou l’hermeneutique du dialogue, Paris, Cerf, 1991). Yahudilerin İspanya’dan 1492’de sürülmelerine ilişkin bir kitabı var (Isaac Abravanel, la memoire et l’esperance, Paris, Cerf, 1992). Din değiştirme konusuyla ilgileniyor (De la conversion, Paris, Cerf, 1998).