İsmail Ahmet Sarper

1946 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini sırasıyla Grenoble ve Johns Hopkins üniversitelerinde tamamladı. 1976-1980 yılları arasında Tercüman ve Günaydın gazeteleriyle bağlantılı olarak İran, Kıbrıs, Afganistan, Hindistan ve ABD'de fotoğraflar çekti. Gençlik yıllarından beri ilgi duyduğu fotoğrafçılıkla 1995 yılından itibaren bir anlatım biçimi olarak daha yakından ilgilenmeye başladı. İnsanın yaşam çabalarını görüntülemek için Küba, Moritanya, Fas, Tayland, Myanmar, Laos, Kamboçya ve Vietnam’da dolaştı, yedi kere Hindistan’a gitti. Doğal ve tarihi dokunun gelişmeye ve değişime direndiği coğrafyadaki insanların yaşamlarını yansıtmayı amaçlayan fotoğraflar çekiyor. Fotoğrafları ve resimlerini https://www.adigaartgallery.com/tr sitesinde yayınlıyor.