Heidi Wedel

Berlin Özgür Üniversite araştırma görevlisi. Çalışma konuları: Türkiye’nin siyasal sosyolojisi, demokratikleşme sorunları, politika ve din.