Georges Duby

1919 yılında Paris'te doğan yazar genellikle Ortaçağ ve tarihsel coğrafya alanlarına ilgilidir. Lyon Üniversitesi'nden mezun olan yazar Sorbonne Üniversitesi'nde tezini tamamlamıştır. Bazı çalışmaları: A History of French Civilization (with Robert Mandrou) (New York: Random House) 1964; The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century (Ithaca: Cornell) University Press) 1974; Le Dimanche de Bouvines (1973) (Translated in English as The Legend of Bouvines (1990); The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century (Ithaca: Cornell University Press), 1974; L'histoire continue (1991)