Ercüment Tezcan

Ercüment Tezcan 1966’da Aydın’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını 1966 yılında Parıs V (Rene Descartes) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Tezcan’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış makalelerinin yanı sıra Avrupa Birliği Hukuku’nda Üye Devletlerin Bireylere Karşı Sorumluluğu ve Bu Konudaki Uygulamalar (Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1998), Avrupa Birliği Kurumlar Hukuku (Beta Yayınları, İstanbul, 2001) adlı yapıtları vardır.