Elsa Hiu

1954 Pire doğumlu. Sisam(Samos) adasında büyüdü; halen orada yaşıyor. Ailesi 1922'de Didim'den göç etti. Gazetecilik ve yazarlığın yanı sıra Samos'ta bir yerel radyoda program yapan Hiu "Barış ve Türk-Yunan Dostluğu için Egeli Gazeteciler Hareketi"nin bir üyesi. İzmirli Nine adlı kitabıyla 1997'de Abdi İpekçi Barış Ödülü'nü aldı. Daha çok gençlik öykü ve romanları yazan Elsa Hiu'nun sahneye konmuş tiyatro eserleri de var. Tiyatro oyunlarından ikisi Yunanistan Gençlik Tiyatrosu devlet ödülünü kazandı. Eserlerinde Ege'nin tarihini, Ege halklarının geleneksel yaşam tarzını sergilemekte, barış, dostluk ve halklar arasındaki işbirliği gibi evrensel insani değerleri vurgulamaktadır.