Ekmeleddin İhsanoğlu

1943’te Kahire’de doğdu. Ain Shams Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olduktan sonra el-Ezher Üniversitesi Mühendislik ve Fen Fakültesi’nde akademik hayata başladı. Türk kültürünü çok küçük yaşta iken aile çevresinde tanıyan İhsanoğlu, Kahire Milli Kütüphanesi’nde (1962-66) ve Ain Shams Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde (1966-70) Osmanlı kültürü ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve eğitim çalışmalarında bulundu. 1974’te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doktora çalışmasını tamamladıktan sonra, İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 1984’te profesör oldu. Eğitim ve meslek hayatı boyunca İslâm ve Batı kültürüyle yakından teması olan İhsanoğlu, halen İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA) genel direktörlüğünün yanı sıra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü ile Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun başkanlığını ve İ.Ü. Bilim Tarihi Müze ve Dokümantasyon Merkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır. Kurucusu olduğu bu kurumlar bünyesinde öncülük ettiği araştırma ve yayınlarla Türkiye’deki bilim tarihine ve özellikle Osmanlı bilim tarihi araştırmalarına yeni bir yaklaşım getirmiştir. UNESCO, Harvard Üniversitesi’ndeki görevlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası birçok bilim kurumunun üyesi olan İhsanoğlu, bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödüle layık görülmüştür.