Colin Storer

Nottingham Üniversitesi’nde tarih dersleri vermektedir. Nottingham Üniversitesi’nden doktora derecesi almış ve Warwick Üniversitesi’nde ders vermiştir. I.B. Tauris tarafından yayımlanan Britain and the Weimar Republic: The History of a Cultural Relationship [Britanya ve Weimar Cumhuriyeti: Kültürel Bir İlişkinin Tarihi] adlı kitabın yazarıdır.