Clifford Geertz

Antioch Koleji ve Harvard Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra California ve Chicago üniversitelerinde çalışmıştır. Halen Princeton Üniversitesi İleri Çalışmalar Enstitüsü'nde görevli olan Geertz'in The Religion of Java (1960) ve Islam Observed (1968) gibi saha çalışmasına dayalı kitapları ve The Interpretation of Cultures (1973) ve Local Knowledge (1983) gibi teorik yazılarını biraraya getirdiği kitapları vardır. Fikirleri yalnızca antropoloji alanında değil tüm sosyal bilimlerde etkili olan Geertz, Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika'da saha araştırmaları yapmış, din, pazar ilişkileri, iktisadi gelişme, geleneksel siyasi yapılar, köy ve aile hayatı üzerine çalışmıştır. Geertz, kültürel antropolojinin, insanların yaşamlarına anlam çerçeveleri dahilinde yaklaşmasında son derece etkili olmuş bir isimdir.