Chin-tao Wu

Chin-Tao Wu 1997'de University College London'da sanat tarihi dalında doktora derecesi aldı. New Left Review, New Statesman, Kunst und Politik, Art China gibi dergilere yazdığı yazılarda ve çeşitli konferanslarda sunduğu bildirilerde şirketlerin sanata müdahalesi, sanatın siyasetle ilişkisi, tüketim kültürünün sanat müzeleri üzerindeki etkisi gibi konuları işledi. Chin-tao Wu, Tayvan'da Nanhua Üniversitesi'nde ders veriyor ve University College London’da onursal araştırmacı.