Catherine Nicault

Poitiers Üniversitesi’nde çağdaş tarih profesörü. Uluslararası ilişkiler ve 20. yüzyıl Yahudi tarihi uzmanı. Theodor Herzl’in Journal’inin (Günlük), Paris, Calmann-Lévy, 1990 Fransız baskısının önsözünü (“Diaspora”), yazdı ve 1992’de aynı yayınevinde La France et le Sionisme 1897-1948: Une France manquée’yi (Fransa ve Siyonizm, 1897-1948: Iskalanan Fransa) yayımladı.