Caner Yelbaşı

1984 Eskişehir doğumlu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini aldı. Londra Üniversitesi, SOAS’ta Ortadoğu Çalışmaları’nda yüksek lisans ve aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde doktora yaptı. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde çalışmaktadır. Çalışma alanları Osmanlı-Rus ilişkileri, Kafkasya’da Rus yayılmacılığı, Osmanlı son döneminde ve modern Türkiye’de Çerkes hareketliliğidir.