Avanzade Mehmed Süleyman

1871’de İstanbul’da doğdu. Beşiktaş Askeri Rüşdiyesi’ni ve Darülfünûn Tıp Fakültesi Eczacılık Bölümü’nü bitirdi. Haydarpaşa Askerî Tatbikat Mektebi’nde Fransızca ve fizik öğretmenliği yaptı. Bir süre Yıldız Hastanesi’nde çalıştı. Genç yaşlarından itibaren İkdam, Sabah, Tercüman-ı Hakikat, Tanin gibi gazetelerde yazıları yayımlandı. II. Abdülhamid döneminde, eczacı yüzbaşı rütbesindeyken, bazı yayın faaliyetleri nedeniyle Kudüs’e sürgüne gönderildi; buradan Mısır’a geçti, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla İstanbul’a döndü. Harbiye Nezareti’nde, Daire-i Sıhhiye-i Askeriye’de, “Tercüme ve İstatistik” kısmında çalıştı, 1912’de binbaşı rütbesiyle ecza müfettişi oldu. 1922 yılında İstanbul’da öldü. Dergi ve gazetelerde yazdığı yazıların yanında Fransızcadan birçok kitap çevirdi. Sağlık, kadın, beslenme, cinsellik, fal, sihir, Alman tarihi ve kültürü, Japonya, eczacılık, edebiyat gibi çok geniş bir konu yelpazesinde çok sayıda eser kaleme aldı.