Anne Lemonde

Doktorasını Ortaçağ tarihi üzerine yaptı. Halen Grenoble II Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta.