Andreas Huyssen

198'dan beri eğitim verdiği Kolombiya Üniversitesi'nde Alman ve Karşılaştırmalı literatür profesörü. Doktorasını Zürih Üniversitesi'nde tamamladı. Daha çok 18. ve 20. yüzyıl Alman literatür ve kültürü, uluslararası modernizm, postmodernizm, eleştirel teori, kültürel hafıza, tarihsel travma, şehir kültürü ve küreselleşme konularındaki çalışmalarıyla tanınır.