Alexis Heraclides

1952 yılında Mısır’ın İskenderiye kentinde doğdu. Atina’daki Pantion Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Uluslararası İlişkiler ve Çatışmalar Analizleri dersi vermektedir. Eğitimini Pantion, Londra Üniversitesi Üniversitesi Koleji'nde ve Kent Üniversitesi’nde tamamladı. Azınlıklar ve uluslararası kurumlar ve insani sorunlar konularında Yunanistan Dışişleri’nde uzman olarak çalıştı. En önemli kitapları şunlardır: The Self-Determination of Minorities in İnternational Politics (Londra, Frank Cass,1991); Arap-İsrail Karşıtlığı: Barışçı Çözümün Problematiği (Yunanca, Atina, Papazisi, 1991); Security and Co-operation in Europe: The Human Dimension (Londra, Frank Cass, 1993); Helsinki-II and its Aftermath: the Making of the CSCE into an International Organization (Londra, Pinter, 19939; Uluslarası Toplum ve Uluslararası İlişkilerin Teorileri: Kritik Bir Okuma (Yunanca, Atina, Sideris, 2000); Kıbrıs, Çözümsüz Karşıtlık mı? Tarihsel Boyut, Ulusal Anlatı, Çözüm Arayışı (Yunanca, Atina, Sideris 2002).