Ahmet Makal

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir.  Temel akademik ilgi alanı Türkiye'nin toplumsal tarihi / emek tarihi olan Makal'ın, kitapları yanında Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum, Birikim, Çalışma ve Toplum, SBF Dergisi gibi dergilerde çok sayıda makalesi bulunuyor. Makal, Türkiye'de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 adlı eseriyle, 2003 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü'ne değer görüldü. Bilim ile sanatı yaşamın birbirini tamamlayan iki yüzü olarak gören Makal, akademik çalışmalarının yanı sıra sanatla, özellikle müzikle ilgileniyor. Türkiye'nin en geniş ve nitelikli klâsik müzik kayıt koleksiyonlarından birine sahip olan Makal, 1996 yılından bu yana TRT için, Radyo 3'te yayınlanan Yorumlar Yorumcular; 2015 yılından bu yana ise Borusan Klâsik için Müzikçe isimli klâsik müzik programlarını hazırlıyor. Yorumlar Yorumcular, 2013 Donizetti Klâsik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Radyo-TV Programı" kategorisinde ödüle değer görüldü. Makal'ın uzun yıllar boyunca ağırlıklı olarak Radikal İki, Andante ve Milliyet Sanat Dergisi’nde 100'ü aşkın müzik yazısı yayınlandı. Kitapları: Grev: Kuramlar ve Uluslararası Farklılıklar (V Yayınları, 1987), Osmanlı İmparatorluğu'nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920 (İmge, 1997), Türkiye'de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946 (İmge, 1999), Türkiye'de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 (İmge, 2002), Ameleden İşçiye – Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları (İletişim, 2007; 3. baskı: 2015), Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği (Editör - Gülay Toksöz'le, Ankara Üniversitesi, 2012, 2. Baskı: İmge, 2015), Çalışma İlişkileri Tarihi (Editör, Anadolu Üniversitesi, 2013; 6. baskı: 2017), Uluslararası Sosyal Politika (Editör - Seda Akyalçın'la, Anadolu Üniversitesi, 2013; 3. baskı: 2015), Sınıf Sendika Siyaset – Türkiye Emek Tarihinden Kesitler (Aziz Çelik ve Hakan Koçak'la, İmge, 2016), Zor Zamanlarda Emek - Türkiye’de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları (Editör, Aziz Çelik’le, İmge, 2017).