38-68
Bir başka laboratuvar: B(ağ)sal kürasyon
68-88
Toplumsal hareketler, ağlar ve beden
88-105
Bilim ve teknolojinin cinsiyeti: Feminist Bilim ve Teknoloji Çalışmaları
105-124
Bilim ve Teknoloji Çalışmaları'nda altyapılar: GAP'ın kara kutusu
124-146
Belirsizliğin bilimi: Beklenen İstanbul Depremi ve uzmanlar antropolojisi
146-161
“Modern” bir teknoloji olarak öjeni ve 21. yüzyıl genetik bilimleri
161-194
Gizleyerek aile olmak: Yurtdışında yasaklı biyoteknolojilerle çare arayışları
194-217
Biyoekonomi: “Yaşamın ekonomi-politiği” üzerine bir düşünce deneyi
217-233
Sanayi 4.0 ve işgücüne etkileri: Kadınlar için bir fırsat olabilir mi?
233-253
Sanayi 4.0’ın ima ettikleri ve sınırlarına dair bir tartışma: Çevrimiçi kapitalizm olabilir mi?
253 - 285
Tarihyazımında hatırat ve günlükler nasıl kullanılmalı?: Birinci Dünya Savaşı’na katılan Osmanlı askerlerinin benlik belgeleri özelinde metodolojik bir analiz