5-6
Sunuş
9-37
Efsanede gizli gerçek: Bir tarih kaynağı olarak Seyyid Ali Sultan Velâyetnâmesi
39-59
Osmanlı sarayında ve Avrupa siyasi sahnesinde Venedikli bir sınır diplomatı: “Mir-i Venedik oğlu” Alvise Gritti
61-82
Kadınlar, toplum ve hukuk: 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı toplumunda eşleri tarafından terk edilen kadınlar
83-96
Heinrich Schlesinger’in II. Mahmud portreleri: Osmanlı İmparatorluğu’nda modernleşme ve hükümdar imgesi
97-115
Osmanlı İmparatorluğu’nda antisemitizmin Avrupalı kökenleri üzerine birkaç not: Ebüzziya Tevfik ve Millet-i İsrâiliye (1888)
117-141
Kudüs’teki Erlöserkirche’nin açılışı: II. Wilhelm’in ikinci Doğu seyahatindeki (1898) dinî motifler
TARTIŞMA / ELEŞTİRİ
143-166
Geç Osmanlı döneminde oksidentalizm: Ahmet İhsan, Paris’te sadece İstanbul’da “olmayan”ı mı gördü?