9-39
Kuleli Vakası hakkında “başka” bir araştırma
41-70
“Sözüm bu iki gözüm el-vefâ ve tam vefâ”: Müneccim Sadullah el-Ankaravî’nin kaleminden 19. yüzyıl Ankara’sında hizmetkârlar
297-298
Özetler
299-300
Abstracts
TARTIŞMA / DOSYA
71-92
Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi
93-112
Muhacirler, yerliler ve gayrimüslimler: Osmanlı’nın son devrinde Orta Karadeniz’de toplumsal uyumun sınırları üzerine bazı gözlemler
113-146
26 Ağustos 1896 “Banka Vakası” ve 1896 “Ermeni Olayları”
147-157
Adana Ermenileri ve 1909 “iğtişâşı”
159-178
Zohrab, Papazyan ve Pastırmacıyan’ın kalemlerinden 1914 Ermeni reformu ile İttihatçı-Taşnak müzakereleri
179-220
Osmanlı-Türk belgelerine göre İttihat ve Terakki’nin 1915’te Ermenilere yönelik politikaları
221-230
İttihat ve Terakki’nin göç ve iskân politikası (1913-1918)
231-253
“Ötekileştiremediğimiz kendimizin keşfi”: 20. yüzyıl otobiyografik anlatıları ve Ermeni sorunu
255-264
Suskunluğun farklı kırılma noktaları olarak Türk edebiyatından unutma ve hatırlama örnekleri
TARTIŞMA / ELEŞTİRİ
265-281
Kara Atlantik’in şiirsel söylevi: Aimé Césaire
283-288
Tarihçi ve feminist olarak İslâm hukukunu okuma
289-295
Cihan Harbi’nde Osmanlı askerî gücü: Askerî tarihte yeni yaklaşımlar, yeni eleştireler