Kültür Politikası Yıllık 2017-2018
5-7
Sunuş
Mercek
14-31
Avrupa’da Sağ Popülizmin Anaakımlaşması
31-43
Avrupa Sanat Yönetiminde Avrupamerkezcilik
43-54
Kültür Politikalarında Popülizm Paradoksu
54-70
Kültür, Popülizm ve Halk: Yeni İşçi Partisi’nin Erken Dönem Politika Yenilikleri ve Toplumsal Araçsalcılık Paradigmasının Yaratılması
70-77
Kültür Politikası’nda Med Cezirler: Güney Afrika Örneği
77-89
Sağ ve Sol Popülizmin Kültür Politikaları Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve: Arjantin Örneğindeki Benzerlikler ve Farklılıklar
89-100
2017 Popülist Seçim Kampanyası ve Kültür Politikası: ‘Dışlanmış’ Željko Kerum’un Hırvatistan Siyasal Sahnesine Dönüşü Üzerine Örnek Olay İncelemesi
100-110
Popülizm Siyaseti: Küresel Çağda İktidar ve Protesto
100-110
Tercihler Labirenti: Siyaset ve Yaratıcı Pratikler Arasında Kamusal Alanda Sanat
119-127
Siyaset Sonrası Koşullarda Sanatın ve Küratörlük Kurumunun Değeri: Temel Ekonomik Hedefler Doğrultusunda Yaratıcı Avrupa
127-137
Neden Tanrı Sırp Sanatçılarının Düşlerini Sever ya da Popülizmin Savaş Alanında Sanat ve Kültür
Açık Alan
137-139
Kurum Sorunları
147-156
Yaratıcı Platformlar: Küresel Fenomen, Yerel Örnekler ve Öğrenimler
156-167
Tarihsel Ontoloji Olarak Kültür Politikası: Sanatın Hükümetleşmesi Üzerine
Değerlendirmeler
169-175
Community Filmmaking: Diversity, Practices and Places Üzerine Bir Değerlendirme
175-180
III. Milli Kültür Şurası Raporu
180-183
Kitap Değerlendirme: Cultural Diplomacy: Arts, Festivals and Geopolitics