Nar Photos

 Bağımsız, kolektif bir yapılanma olarak 2003 yılında İstanbul’da kuruldu. O tarihten bu yana belgesel fotoğraf dilini kullanarak toplumsal alanı anlamaya ve aktarmaya çalışıyor. Kolektif üyeleri bir yandan belgesel projeler üretirken diğer yandan ulusal ve uluslararası dergi, gazete ve ajanslar için editoryal çalışmalar yürütüyor.