Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif

Orhan Şaik Gökyay’ın “Seçme Makaleler”ine ayırdığımız mini dizinin ikinci kitabı, Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif. Gökyay’ın bir ömürlük emeğinde yalnızca bilginin ayıklanması, yeni ufuklar açılması çabaları değil, bilgisizliğe, laf ebeliğine, ufuksuzluğa karşı mücadele de vardı.

Orhan Şaik Gökyay’ın “Seçme Makaleler”ine ayırdığımız mini dizinin ikinci kitabı, Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif. Gökyay’ın bir ömürlük emeğinde yalnızca bilginin ayıklanması, yeni ufuklar açılması çabaları değil, bilgisizliğe, laf ebeliğine, ufuksuzluğa karşı mücadele de vardı. Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif sözkonusu yoğun emeğin iki yönlü ürünlerini içeriyor: Hem derin dil ve tarih bilgisiyle işlenmiş makaleler, hem de “ağız payı verme”cesine polemikler...

1902’de İnebolu’da doğdu. Çocukluğunda Nakşibendi Şeyhi Merdan Efendi Tekkesi’ne devam ederek küçük yaşlarda Kur’an’ı hatmetti. Ailesinin mali sıkıntısının artması üzerine öğrenimini 9. sınıfta bırakan Orhan Şaik, Kastamonu Özel İdaresi’nde Tarih kâtibi ve İstatistik Müdürlüğü’nde kâtip olarak çalışmaya başlamıştır. 1922 yılında Ankara Darülmuallim’in (Öğretmen Okulu) son sınıfına kaydolan O. Şaik Gökyay bu okulu çok iyi derece ile bitirmiştir. 1923’ten itibaren Anadolu’nun çeşitli okullarında öğretmenlik yapmış, bir yandan da şair Edremitli Ruhi Naci’nin desteğiyle Çağlayan adlı aylık bir dergiyi 1926’ya kadar yayımlamıştır. 1927 yılında Kastamonu Lisesi’nin son sınıfına kaydolarak bu okuldan mezun olmuş ve aynı yıl İstanbul Darülfununu Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırmıştır. Aynı zamanda Yüksek Öğretmen Okulu imtihanını da kazanarak öğrenimini iki okulda sürdürmüştür. 1931 yılında Kastamonu Lisesi edebiyat öğretmenliği ile tekrar öğretmenliğe başlamış, 1941’e kadar yine yurdun çeşitli okullarında görev yapmıştır. Aynı yıl yeni kurulan Devlet Konservatuvarı’na müdür ve edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Gökyay, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi olmuştur. 1959-62 yılları arasında Londra Üniversitesi School of Oriental and African Studies’te Türk Dili ve Edebiyatı okutmanı olarak çalışmış, 1967 yılında eski görevine dönerek aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır. 81 yaşında tekrar eğitim hayatına dönerek Marmara Üniversitesi’nde 1986 yılına kadar ders vermiştir. 1988-1992 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi’nde ders vermiş, 2 Aralık 1994’te vefat etmiştir. Kendi sahasında yazılmış her yazıyı dikkatle okuyan ve bulduğu her yanlışı sergileyen Gökyay’ın tenkit yazıları 1982 yılında Dergah Yayınları’nda Destursuz Bağa Girenler adıyla yayımlanmıştır. Dede Korkut hikâyelerinin kapsamlı ve mukayeseli bir şekilde incelendiği Dedem Korkudun Kitabı (1973) bu alandaki en önemli eserler arasında sayılır. Gökyay’ın bir diğer önemli çalışması da Kâtip Çelebi ve onun bazı eserlerinin bugünkü dille yayımıdır. Aynı zamanda bir şair olan Gökyay’ın kendi yaptığı seçmelerden oluşan şiirleri 1994 yılında Bu Vatan Kimin? başlığıyla yayımlanmıştır.

Kitabın Adı Kim Etti Sana Bu Kârı Teklif
ISBN 9789754703894
Yayın No İletişim - 440
Dizi Orhan Şaik Gökyay Seçme Makaleler - 2
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 424 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 310 gr
Perakende Satış Fiyatı 5,56 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 1997
Yazar Orhan Şaik Gökyay
Kapak Ümit Kıvanç
Dizgi Yücel Dağlı, İsrafil Dağlı
Uygulama Suat Aysu
Cilt Sena Ofset, Şefik Matbaası
Baskı Şefik Matbaası